The Guardian and other international media cover Modeslavar revelations

Det råder en skriande kompetensbrist på Kina i Sverige i allmänhet, och svenska medier i synnerhet. På 10 […]