Göteborg får EU-pris för tillgänglighet

20131203 Göteborg får EU-pris för tillgänglighet

EU-kommissionen har gett Göteborg sitt årliga pris för tillgänglighet, Access City Award. Enligt kommissionen är staden en bra förebild för andra europeiska städer i funktionshinderfrågor.