Interview with Burmese filmmaker Midi Z for Arbetaren

20130627 – Arbetaren – Tillbaka till Burma

Online

Efter tio år i exil på Taiwan återvände regissören Midi Z till Burma
för att dokumentera landets nystart. Internationella storföretag
har följt efter och demokratireformerna har välkomnats med
öppna armar av väst. Men unga burmeser tvingas fortfarande i
exil i brist på framtidsutsikter, enligt landets främste filmmakare –
och Burma riskerar nu att bli slagfältet för USA:s och Kinas
maktkamp i Asien.