Klantigt

Det råder en skriande kompetensbrist på Kina i Sverige i allmänhet, och svenska medier i synnerhet.

På 10 sidors utrymme lyckades inte DN få med ett enda aktuellt pratminus från Mo Yan. Deras ettarubrik idag var “Mo Yan: jag vill inte tala om priset”. Men just det gjorde han – med kinesiska medier, vilket en snabb googling på kinesiska ger för handen.
De är inte ensamma, inga rikstäckande svenska medier hade mig veterligen publicerat intervjun på fredag morgon.
I DN:s kulturledare lyckades man även med att stava fel på Gao Xingjian, och i en bildtext hävdas det att författaren kommer från Shandang. Sådana redigeringsmissar är helt förståeliga, när personer ges i uppgift att korrläsa namn de aldrig någonsin sett förut. Men det är också just det som är problemet.